کلیات جنبه‌های اخلاقی مربوط به فضای مجازی – بخش نخست

اخلاق ارتباطات مجازی حوزه‌ای از اخلاق کاربردی است که به مطالعه مشکلات اخلاقی ایجادشده توسط فناوری اطلاعات می‌پردازد و آن را تبیین می کند. امیرعباس رکنی