بازسازی ۳۴۰ متر شبکه توزیع آب شرب در «چرداول»

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان چرداول گفت: ۳۴۰ متر شبکه توزیع آب شرب در روستای موشکان شهرستان چرداول بازسازی شد.