مهارت‌های نوجوان| وقت‌کُش‌ها را بشناسید!

به نظر شما پیامک زدن به یک دوست، تماس تلفنی با یک همکلاسی یا تلویزیون نگاه کردن، اتلاف وقت است؟