آقای رحیم پور ازغدی! شما استدآپ کمدی اجرا می کنید یا سخنرانی

نه آقای رحیم پور ازغدی! نه! اگر قرار باشد این طوری ادامه بدهید خیلی زود لو می روید. قبل ترها لااقل بلد بودید حرف هایتان را پس…

عکس‌| این سلفی چقدر می‌ارزد؟

روسای فدراسیون‌های ورزشی در مراسم تشییع شهید جمهور و همراهان ایشان شرکت کردند.